Farní ohlášky z neděle 23. 6. 2019

12. neděle v mezidobí

*       Kněžské svěcení jáhna Václava Nováka se uskuteční 29. června od 10:00 hod. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Společný autobus bude odjíždět v 8:00 hod. od podloubí, proti zastávce divadlo. Poplatek za jízdné v autobuse, zájemci, zapisujte se do formuláře na stolku za lavicemi.

*       Kněžská primice Václava Nováka bude sloužena v neděli 30. června ve 14:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi. V naší farnosti bude sloužit poprvé mše sv. novokněz Václav v neděli 7. července v 9:00 hod. a v 10:30 hod. Od 15:00 hod. bude možnost se setkat a pobýt s naším novoknězem na farní zahradě ve Skoroticích. Všichni jsou srdečně zváni!

Příloha

Druh článku

Farnost