Pozvánka na poutní slavnost sv. Ludmily do Litoměřic

Plakát

Program:

Sobota 14. 9.

10.00 Přivezení a uvítání ostatků svaté Ludmily – kostel Všech svatých.

Neděle 15. 9.

9.00 Kostel Všech svatých, mše sv., po ní možnost uctění ostatků sv. Ludmily.

10.30 Přenesení ostatků do kostela sv. Ludmily, modlitba.

11.00 – 18.00 Volný vstup, možnost navštívit kostel sv. Ludmily, uctít ostatky sv. Ludmily.

15.00 – 19.00 Čestná stráž Hradní stráže u ostatků sv. Ludmily.

18.00 Poutní koncelebrovaná mše svatá v kostele sv. Ludmily s účastí zastupitelů města a občanů v rámci oslav 800 let Města Litoměřic.

Pondělí 16. 9.

7.30 Koncelebrovaná mše svatá v kostele sv. Ludmily, hlavní celebrant otec biskup Jan Baxant. Možnost uctít ostatky sv. Ludmily.

Příloha

Druh článku

Farnost