Farní ohlášky z neděle 1. 9. 2019

22. neděle v mezidobí

*       Farní setkání se koná již tuto sobotu 7. září. Lodí poplujeme do Litoměřic, na palubě se uskuteční oběd, výklad o Českém středohoří a zazní informace o farnosti. V Litoměřicích si prohlédneme katedrálu, společně budeme slavit mši sv. v kostele Všech svatých, návrat je vlakem. Podrobný program s rozpisy časů na plakátku v předsíni kostela a na internetu. Stále je možné se ještě přihlásit. Celková odhadovaná cena 200,- Kč. Sraz v 9:00 před hlavním vlakovým nádražím. Pojeďte s námi vytvářet a utužovat vztahy mezi členy našeho farního společenství!

*       Výuka náboženství v novém školním roce bude probíhat ve stejných časech jako v tom minulém, podrobnosti jsou na přihlášce, kterou jsme aktualizovali – na druhou stranu se doplnil souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosíme rodiče o vyplnění této nové přihlášky! Nové přihlášky jsou k dispozici na stolku za lavicemi, v kanceláři fary nebo na internetových stránkách farnosti. Výuka začne až v druhé polovině září. Termín ještě upřesníme.

*       Příští neděli se v závěru dopoledních bohoslužeb bude konat žehnání žáků a studentů základních a středních škol k zahájení nového školního roku. Děti si mohou donést aktovky s pomůckami.

*       Prosíme vedoucí jednotlivých farních společenství, aby potvrdili pokračování aktivity i v tomto roce, upřesnili čas setkání a předali do kanceláře své aktuální kontaktní údaje. Možnost k tomuto bude také při farním setkání na lodi.

*       Biblická hodina se ještě toto pondělí nekoná.

*       Prosíme o spolupráci při hlídání kostela v rámci Dní evropského kulturního dědictví. Potřebovali bychom zajistit otevření kostela po dva víkendy – příští a přespříští. V sobotu vždy od 10:00 – 16:00, v neděli od 12:00 do 16:00. Dobrovolníci se mohou zapisovat na archy na stolku mezi lavicemi.

*       Jsme zváni na poutní slavnost ke cti sv. Ludmily do Litoměřic s možností uctít ostatky této světice od soboty 14. září do pondělí 16. září, podrobnější informace na nástěnce a na internetu. K oslavě Narození Panny Marie jsme pozváni na dvě místa – do Libochovan v neděli 8. září v 15:00 – celebruje P. Jiří Smolek. A také nás na svoji poutní slavnost zve farnost Trmice. V sobotu 7. září program od 15:00 a v neděli 8. září – poutní bohoslužba od 9:30. Více informací na nástěnce nebo na internetu.

*       Od čtvrtka se obnovuje pravidelná eucharistická adorace před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       Zájemci o nedělní večerní ekumenický florbal z řad starších 18 let se mohou hlásit a informovat u P. Václava.

Příloha

Druh článku

Farnost