Farní ohlášky z neděle 15. 9. 2019

24. neděle v mezidobí

*       Dnešní neděli se v 15:00 hod. koná setkání rodin s dětmi na faře ve Skoroticích. Budeme rádi, pokud na setkání zazní vaše názory na formu a obsah těchto setkání.

*       Výuka náboženství začíná od tohoto týdne. Rozpisy výuky naleznete na plakátku na nástěnce a na přihláškách, které jsou k dispozici na stolku za lavicemi, v kanceláři fary a na internetových stránkách farnosti. Vyplněné přihlášky odevzdávejte, prosíme, v kanceláři fary.

*       Jsme zváni na poutní slavnost ke cti sv. Ludmily do Litoměřic s možností uctít ostatky této světice od soboty 14. září do pondělí 16. září, podrobnější informace na nástěnce a na internetu.

*       První setkání seniorů v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 19. září od 15:00 hod. Na programu duchovní téma, sdílení, společná modlitba i občerstvení. Na setkání přicházejí též kněží. Všichni senioři jsou srdečně zváni, i ti, kteří zatím nechodili.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se budou konat opět každý pátek po večerní mši svaté. Začínáme tento týden. Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících bude probíhat v tomto roce  od středy 25. září, opět na faře, sál Sinaj od 19:00 hod.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       V sobotu 5. října se v Litoměřicích uskuteční diecézní fotbalový turnaj mládeže. Účastnit se mohou hráči do 27 let včetně. Zájemci, hlaste se u P. Václava.

Příloha

Druh článku

Farnost