Farní ohlášky z neděle 22. 9. 2019

25. neděle v mezidobí

*       Výuka náboženství již začala. Je možné se ještě přihlásit.  Rozpisy výuky naleznete na plakátku na nástěnce a na přihláškách, které jsou k dispozici na stolku za lavicemi, v kanceláři fary a na internetových stránkách farnosti. Vyplněné přihlášky odevzdávejte, prosíme, v kanceláři fary.

*       Misijní klubko dětí se bude v tomto školním roce scházet na faře každý 2. čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hod. Zveme mezi sebe všechny děti ve věku 5-15 let, které mají rády Pána Boha a chtějí dělat něco pěkného pro druhé lidi.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se budou konat opět každý pátek po večerní mši svaté. Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících, bude probíhat v tomto roce od středy 25. září, opět na faře, sál Sinaj, od 19:00 hod.

*       Pravidelná setkávání rodin se přesunují na první neděle v měsíci. Nejbližší setkání bude 6. 10. formou společného výletu a slavení mše sv. Sraz ve 13:10 u kostela sv. Anny v Tisé, následuje vycházka do Tiských stěn,  zakončíme mší sv. v místním kostele. V případě velmi nepříznivého počasí se výlet ruší (mše sv. v 16:00 bude za každého počasí). Listopadové setkání 3. 11. proběhne v Litoměřicích, bude spojeno s návštěvou hřbitova. Podrobnější program bude upřesněn. Prosincové setkání se uskuteční 1. 12. o první neděli adventní od 15 hod. v centru Ovečka v Doběticích. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách farnosti.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       V sobotu 28. září oslavíme svátek sv. Václava mší sv. v 16:00 hod. ve Skoroticích. Poté jsou všichni zváni na faru k malému posezení a pohoštění.

*       Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi proběhne v sobotu 28. 9. v 10.00 a jejím hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo. Podrobný program na plakátku v předsíni kostela.

*       Ve středu 2. října se v 16:00 hod. bude konat ekumenická bohoslužba v univerzitní kapli UJEPu na zahájení akademického školního roku. Zváni jsou studenti i jejich učitelé.

*       V sobotu 5. října se v Litoměřicích uskuteční diecézní fotbalový turnaj mládeže. Účastnit se mohou hráči do 27 let včetně. Zájemci, hlaste se u P. Václava.

Příloha

Druh článku

Farnost