Farní ohlášky z neděle 29. 9. 2019

26. neděle v mezidobí

*       Misijní klubko dětí se bude v tomto školním roce scházet na faře každý 2. čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hod. Zveme mezi sebe všechny děti ve věku 5-15 let, které mají rády Pána Boha a chtějí dělat něco pěkného pro druhé lidi.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se budou konat opět každý pátek po večerní mši svaté. Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících, budou probíhat v tomto roce každou středu opět na faře, sál Sinaj, od 19:00 hod.

*       Setkání účastníků společenství Magnifikat se sejde poprvé v tomto školním roce v pondělí 30. září na faře od 16:30 hod., sál Nazaret. Další setkání se budou konat pravidelně každé pondělí v tomto čase. Zváni jsou i další noví zájemci. Program setkávání na plakátku v předsíni kostela.

*       Ve středu 2. října se v 16:00 hod. bude konat ekumenická bohoslužba v univerzitní kapli UJEPu na zahájení akademického školního roku. Zváni jsou studenti i jejich učitelé.

*       Cyklus večerů „Hovory o víře“ bude i v tomto roce probíhat každý první čtvrtek v měsíci. Zveme všechny ve čtvrtek 3. října od 19:00 hod. na faru, sál Sinaj, k prvnímu setkání. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba v křesťanském společenství.

*       První pátek v měsíci připadá na 4. října. Tento den je spojen s přislíbenými milostmi v případě vykonané svátosti smíření a přijetí eucharistie. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace prvních pátků.

*       V sobotu 5. října se v Litoměřicích uskuteční diecézní fotbalový turnaj mládeže. Účastnit se mohou hráči do 27 let včetně. Zájemci, hlaste se u P. Václava.

*       Pravidelná setkávání rodin se přesunují na první neděle v měsíci. 

Nejbližší setkání bude 6. 10. formou společného výletu a slavení mše sv. Sraz ve 13:10 u kostela sv. Anny v Tisé, následuje vycházka do Tiských stěn,  zakončíme mší sv. v místním kostele. V případě velmi nepříznivého počasí se výlet ruší (mše sv. v 16:00 bude za každého počasí).

Listopadové setkání 3. 11. proběhne v Litoměřicích, bude spojeno s návštěvou hřbitova. Podrobnější program bude upřesněn.

Prosincové setkání se uskuteční 1. 12. o první neděli adventní od 15 hod. v centru Ovečka v Doběticích.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách farnosti.

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 14. 10. v 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Probírá se na pokračování duchovní téma, následuje diskuse, modlitba. Zváni jsou všichni lékaři.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       Ekumenický sport – florbal - začne tuto neděli v 18:00 hod. v hale ZŠ Elišky Krásnohorské.

Příloha

Druh článku

Farnost