Farní ohlášky z neděle 8. 9. 2019

23. neděle v mezidobí

*       Výuka náboženství v novém školním roce bude probíhat ve stejných časech jako v tom minulém, konkrétní časy jsou na plakátku na nástěnce, dále na přihláškách, které jsou k dispozici na stolečku mezi lavicemi, v kanceláři fary nebo na internetových stránkách farnosti. Výuka začne ve třetím zářijovém týdnu po následující neděli (po 15. září). Přihlášky prosíme odevzdávejte do středy 11. září.

*       Oslavit Narození Panny Marie můžeme dnes (v neděli 8. září) v Libochovanech. Mši svatou v 15:00 celebruje P. Jiří Smolek.

*       Toto pondělí po večerní mši svaté se uskuteční první biblická hodina s P. Jiřím Voleským a bude se pravidelně konat v tomto čase každý týden.

*       Prosíme o spolupráci při hlídání kostela v rámci Dní evropského kulturního dědictví. Potřebovali bychom zajistit otevření kostela ještě příští víkend. V sobotu od 10:00 – 16:00, v neděli od 12:00 do 16:00. Ochotní dobrovolníci se mohou zapisovat na archy na stolku mezi lavicemi.

*       Jsme zváni na poutní slavnost ke cti sv. Ludmily do Litoměřic s možností uctít ostatky této světice od soboty 14. září do pondělí 16. září, podrobnější informace na nástěnce a na internetu.

*       Příští neděli se v 10:30 koná mše svatá se zaměřením na děti. Ve středu v 16:00 se na faře koná první zkouška schóly mládeže, uvítáme nové členy, také bychom byli rádi, kdyby se našel někdo, kdo hraje na klávesy nebo i jiné vhodné hudební nástroje.

*       Příští neděli se v 15:00 koná také setkání rodin s dětmi na faře ve Skoroticích. Budeme rádi, pokud na setkání zazní vaše názory na formu a obsah těchto setkání.

*       Ve čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       V sobotu 5. října se v Litoměřicích uskuteční diecézní fotbalový turnaj mládeže. Účastnit se mohou hráči do 27 let včetně. Zájemci ať se hlásí u P. Václava.

Příloha

Druh článku

Farnost