Františkánské misie v Ústí nad Labem a okolí

Od středy 25. září do neděle 29. září probíhají na Střekově a v okolních farnostech Františkánské misie 2019.

Přinášíme přehled aktivit a odkaz na stránky věnované této akci.

V příloze článku pak naleznete program misií. Modleme se za františkány i za všechny ty, s kterými se při svých aktivitách budou setkávat. A pokud je to jen trochu možné, zúčastněme se tohoto bohatého programu.

Patronkou misií je sv. Terezie z Lisieux, obraťme se proto s prosbou i o její přímluvu:

Sv. Terezie z Lisieux, ty ses zasloužila o to, abychom tě uctívali jako patronku misií na celém světě; rozpomeň se na svoje vroucné tužby za svého pozemského života, aby kříž Ježíše Krista byl známý na celém světě a aby se evangelium hlásalo až do konce časů. Pomáhej, prosíme, kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, patronko misií, oroduj za nás! Svatá Anežo Česká, oroduj za nás! Svatá Zdislavo, oroduj za nás!

Druh článku

Farnost