Farní ohlášky z neděle 13. 10. 2019

28. neděle v mezidobí

*       Měsíc říjen je věnován misijím a modlitbám za ně. Misijní neděle proběhne 20. října.

*       Dnešní neděli 13. 10 v 17:00 hod. se v našem kostele uskuteční koncert Dialog lidského hlasu a strun v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa musica. Na programu Jiří Bárta – violoncello a Schola Gregoriana Pragensis – umělecký vedoucí David Eben. Zveme k  poslechu zajímavého hudebního žánru.

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 14. 10. v 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Probírá se na pokračování duchovní téma, následuje diskuse, modlitba. Zváni jsou všichni lékaři.

*       Rodičovské setkání a modlitba za děti. V neděli 20. října nabízíme setkání rodičů dětí docházejících do náboženství. Na programu bude duchovní slovo, informace k akcím pro děti i společná modlitba za ně. Čas setkání je od 17. 30  do 18. 30 hodin na faře, v sále Jana Pavla II. Rodiče dětí chystajících se k 1. svatému přijímání budou mít po závěru setkání  vlastní krátkou schůzku.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se konají opět každý pátek po večerní mši svaté. Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících, probíhají v tomto roce každou středu opět na faře, sál Sinaj, od 19:00 hod. Poslední středu v měsíci se mladí setkají vždy od 19:00 v kapli kampusu UJEPu v ekumenickém společenství.

*       Pravidelná setkávání rodin se přesunují na první neděle v měsíci.  Listopadové setkání 3. 11. proběhne v Litoměřicích, bude spojeno s návštěvou hřbitova. Podrobnější program bude upřesněn.

Prosincové setkání se uskuteční 1. 12. o první neděli adventní od 15 hod. v centru Ovečka v Doběticích. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách farnosti.

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto školním roce probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednášky zazní 13. listopadu v 16:30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Teologické fakulty UK) a 27. listopadu, téma Evangelium podle Foglara. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*       Setkání dominikánských terciářů se uskuteční poprvé v tomto šk. roce ve středu 16. 10. od 17:00 hod. na faře, sálek Nazaret. Všichni, kdo mají zájem o dominikánskou spiritualitu a chtějí se dozvědět více, jsou srdečně zváni.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

Příloha

Druh článku

Farnost