Farní ohlášky z neděle 20. 10. 2019

29. neděle v mezidobí

*       Na dnešní neděli připadá Misijní neděle a na tuto neděli je vyhlášena sbírka na misie. Také děti z Misijního klubka si připravili vystoupení a malé dárečky. Prosíme, podpořte jejich snahu dělat něco pěkného pro druhé lidi.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se konají opět každý pátek po večerní mši svaté.

*       Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících, budou probíhat v tomto roce každou středu opět na faře, sál Sinaj, od 19.00 hod. Čtvrtou středu v měsíci se mladí setkají vždy od 19.00 v kapli kampusu UJEPu v ekumenickém společenství. Tuto středu 23.10. se tedy koná setkání starší mládeže v kapli kampusu UJEPu v 19.00 hod.

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto školním roce probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednášky zazní 13. listopadu v 16.30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Teologické fakulty UK) a 27. listopadu na téma Evangelium podle Foglara. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       Měsíc říjen je měsícem růžence. Připomínáme krásu a důležitost této modlitby a děkujeme těm, kteří se ji modlí přede mší svatou.

*       Na webových stránkách farnosti a na nástěnce naleznete informace k diecézní pouti mládeže do Svaté země v březnu příštího roku, přihlašování je možné pouze do 13. listopadu. Cena 18.400,- Kč. Minimálně je nutné zaplatit 10.000,- Kč. Pokud by se našli ochotní sponzoři, mohli bychom finančně podpořit některé mladé z naší farnosti. Informace u P. Václava.

*       Zveme starší děti a mládež na společné prožití podzimních prázdnin v Příchovicích, společný odjezd v sobotu 26. října v 7:27 z hlavního nádraží a návrat s ohledem na většinové ředitelské volno až ve čtvrtek 31. října v 16:32 také na hlavní nádraží. Podrobnosti na nástěnce a farním webu. Přihlášky u P. Václava.

*       V pátek 25. října se na faře v rámci společenství mládeže od 19.00 hod. uskuteční povídání a promítání fotek ze Světových dní mládeže v Panamě. Vyprávět přijede Dominik Kadlečík. Zváni jsou všichni zájemci, nejen z řad mladých.

Příloha

Druh článku

Farnost