Farní ohlášky z neděle 27. 10. 2019

30. neděle v mezidobí

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto školním roce probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednášky zazní 13. listopadu v 16.30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Katolické teologické fakulty UK) a 27. listopadu na téma Evangelium podle Foglara. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*       Měsíc říjen je měsícem růžence. Připomínáme krásu a důležitost této modlitby a děkujeme těm, kteří se ji modlí přede mší svatou.

*       Na webových stránkách farnosti a na nástěnce naleznete informace k diecézní pouti mládeže do Svaté země v březnu příštího roku, přihlašování je možné pouze do 13. listopadu. Cena 18.400,- Kč. Minimálně je nutné zaplatit 10.000,- Kč. Pokud by se našli ochotní sponzoři, mohli bychom finančně podpořit některé mladé z naší farnosti. Informace u P. Václava.

*       Rodiny s dětmi se setkají v neděli 3. listopadu na výletě do Litoměřic. Setkání zahájí mše svatá v 10.00 v katedrále, následovat bude oběd v biskupském pivovaru a výlet na hřbitov v Litoměřicích, kde proběhne dušičková pobožnost u hlavního kříže ve 14.30 hod., kterou povede P. Mirek.

*       V týdnu od 4. do 8. listopadu proběhne na faře v sále Nazaret burza oblečení. Vzhledem k tomu prosíme skupiny, které se pravidelně setkávají ve farní budově o trpělivost. Pokud chcete přispět na tuto akci oděvy, přineste je čisté v pondělí 4. 11. dopoledne. Výtěžek z burzy bude použit na činnost farní charity.

*       Tento týden odpadá výuka náboženství z důvodu podzimních prázdnin a ředitelského volna.

*       Ve středu zveme starší mládež a mladé pracující na společenství v 19.00 hod. na faru – sál Sinaj, téma tohoto setkání: nesmrtelnost duše, odpustky, modlitby za zemřelé. Setkání je ekumenicky otevřené.

*       Salesiáni z Teplic zvou na víkendovku pro menší děti v termínu 8. - 10. listopadu do Děčína Křešic. Děti věku 10+ mají víkendovku 15. - 17. listopadu. Informace a přihlášky jsou na farním webu a na stolku mezi lavicemi.

*       Začátkem listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci. Připomínáme základní podmínky: 1. a 2. listopadu při návštěvě kostela splněním tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a dále modlitbou Otčenáš a Vyznání víry. Návštěvou hřbitova od 1. – 8. listopadu splněním tří obvyklých podmínek a modlitbou za zemřelé.

V našem kostele bude v sobotu 2.11. sloužena mše svatá za všechny věrné zemřelé v 8.00 hod. a pravidelná mše svatá v 18.00 hod.

Dušičkové pobožnosti ve farnostech našeho farního obvodu jsou následující:

V sobotu 2. listopadu ve Vaňově v 10.00 na hřbitově dušičková pobožnost, na střekovském hřbitově ve 14.00 hod. mše svatá za zemřelé, v Chlumci na hřbitově v 15.00 hod. dušičková pobožnost, ve Skoroticích na hřbitově dušičková pobožnost v 15.00 hod. a poté mše svatá v kostele v 16.00 hod.

V neděli 3. listopadu v Tisé v 15.30 hod. dušičková pobožnost na hřbitově a v 16.00 hod. v kostele mše svatá. V Tiských skalách také proběhne modlitba za zemřelé horolezce ve 14.00 hodin. V Arnultovicích v 15.00 hod. modlitba za zemřelé u kříže na obnoveném hřbitově a v 15.30 hod. dušičková pobožnost na hřbitově u kostela.

Příloha

Druh článku

Farnost