Farní ohlášky z neděle 6. 10. 2019

27. neděle v mezidobí

*       Misijní klubko dětí se bude v tomto školním roce scházet na faře každý 2. čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hod. Zveme mezi sebe všechny děti ve věku 5-15 let, které mají rády Pána Boha a chtějí dělat něco pěkného pro druhé lidi. Misijní neděle proběhne 20. října.

*       Pravidelná setkání středoškolské mládeže se konají opět každý pátek po večerní mši svaté. Setkání starší mládeže, tj. vysokoškoláků i pracujících, budou probíhat v tomto roce každou středu opět na faře, sál Sinaj, od 19:00 hod. Poslední středu v měsíci se mladí setkají vždy od 19:00 v kapli kampusu UJEPu v ekumenickém společenství.

*       Pravidelná setkávání rodin se přesunují na první neděle v měsíci. Dnes odpoledne se sejdeme na společný výlet a slavení mše sv. Sraz ve 13:10 u kostela sv. Anny v Tisé, následuje vycházka do Tiských stěn,  zakončíme mší sv. v místním kostele. V případě velmi nepříznivého počasí se výlet ruší (mše sv. v 16:00 bude za každého počasí). Listopadové setkání 3. 11. proběhne v Litoměřicích, bude spojeno s návštěvou hřbitova. Podrobnější program bude upřesněn. Prosincové setkání se uskuteční 1. 12. o první neděli adventní od 15 hod. v centru Ovečka v Doběticích. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách farnosti.

*       Příští neděli 13. 10 v 17:00 hod. se v našem kostele uskuteční koncert Dialog lidského hlasu a strun v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa musica. Na programu Jiří Bárta – violoncello a Schola Gregoriana Pragensis – umělecký vedoucí David Eben. Zveme k  poslechu zajímavého hudebního žánru.

*       Setkání lékařů proběhne v pondělí 14. 10. v 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Probírá se na pokračování duchovní téma, následuje diskuse, modlitba. Zváni jsou všichni lékaři.

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto školním roce probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednášky zazní 13. listopadu v 16:30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Teologické fakulty UK) a 27. listopadu, téma Evangelium podle Foglara. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*       V sobotu 12. října se koná výlet pro děti z náboženství od 4. třídy a zájemce z řad mládeže. Cílem výletu bude ferrata (zajištěná skalní cesta) Poustevna u obce Mírkov. Vhodné starší sportovní oblečení a pevná obuv podmínkou, s sebou jídlo a pití. Sraz 9:45 na faře. Informace a přihlášení u P. Václava. V případě nepříznivého počasí by se konalo lezení na horolezecké stěně Hudy sport v centru města.

*       Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

Příloha

Druh článku

Farnost