Farní ohlášky z neděle 10. 11. 2019

32. neděle v mezidobí

*        V pondělí  11. listopadu se koná v sále JP.II setkání lékařů. Připomeneme si události před třiceti lety, diskuze, modlitba. Srdečně zveme.

*       V úterý 12. listopadu si připomeneme 30. výročí svatořečení Anežky České slavnostní bohoslužbou ke cti této světice v 18.00 hodin. Po této mši svaté jste zváni na faru do sálu Sinaj na promítnutí části záznamu svatořečení z roku 1989, připomeneme si promluvu papeže Jana Pavla II. Bude možnost osobně zavzpomínat na události v období kolem svatořečení a Sametové revoluce.

*       Zveme všechny zájemce na přednášku z cyklu Quo vadis? ve středu 13. listopadu v 16.30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Katolické teologické fakulty UK). Přednáška se koná v kapli kampusu UJEPu. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*       Do 13. 11. je poslední možnost přihlásit se na diecézní pouť mládeže do Svaté země v březnu příštího roku. Zbývá posledních pár míst.

*       Ve čtvrtek po večerní mši svaté se koná farní úklid kostela. Prosíme, aby lidé zůstali a pomohli. Dlouhodobě nám kostel uklízí 2-3 stejné osoby, kterým moc děkujeme. Bylo by ale vhodné a hezké, kdyby alespoň jednou za měsíc jsme se na úklidu podíleli ve větším počtu.

*       Společně s farností Střekov chceme obnovit hroby střekovských kněží dr. Smutka a P. Františka Kubáta. K tomuto účelu vyhlašujeme společnou sbírku, která potrvá do konce ledna příštího roku. Dárci mohou přispět v sakristii nebo v kanceláři na faře, kde jsou připraveny očíslované obálky označené razítkem střekovského farního úřadu. Do těchto obálek můžete vložit svůj dar a zalepenou obálku zanechat opět v sakristii nebo v kanceláři na faře. Přehled o stavu sbírky bude průběžně zveřejněn na nástěnce v kostele, kde bude uvedeno číslo obálky a darovaná částka.

*       Příští sobotu se koná brigáda pro budovaný klášter bosých karmelitek v Drastech na okraji Prahy. Odjezd by byl v 8:30 od fary. Zájemci – dospělí, děti i mládež – ať se hlásí u P. Václava. Hodí se i ochotný řidič s autem.

*          Burza oblečení je pro větší zájem prodloužena do této středy do 12.00 hodin.

Příloha

Druh článku

Farnost