Farní ohlášky z neděle 17. 11. 2019

33. neděle v mezidobí

*       Společně s farností Střekov chceme obnovit hroby střekovských kněží. K tomuto účelu vyhlašujeme společnou sbírku, dárci mohou přispět v sakristii nebo v kanceláři na faře.

*       Naši senioři se sejdou ve čtvrtek 21. 11. v 15:00 hod na faře, na programu duchovní slovo, modlitba i občerstvení. Společenství navštěvují naši kněží. Srdečně zveme k účasti.

*       V sobotu 23. 11. v 9:30 hod. se uskuteční setkání varhaníků. Pokračujeme ve varhanické průpravě. Srdečně zveme naše varhaníky i další zájemce.

*       Ve středu 27. 11. v 18:00 hod. se koná také v našem kostele tzv. Červená středa, kdy se můžeme připojit k modlitbám za křesťanské oběti násilí. Přijďte a přidejte se ke společné modlitbě.

*       Zveme na setkání konvertitů, tj. těch, kteří v dospělosti poznali Krista nebo byli pokřtěni. Setkání se bude konat v sobotu 30. 11. od 9:30 hod. na faře, sál Sinaj. Svědectví o své konverzi vydá známý malíř – karikaturista a jáhen, Mgr. Jan Hrubý.

*       Funkční období farní rady bylo prodlouženo do 30. 6. 2020. Za dosavadní práci děkujeme.

Příloha

Druh článku

Farnost