Farní ohlášky z neděle 24. 11. 2019

Slavnost Ježíše Krista Krále

*       Společně s farností Střekov chceme obnovit hroby střekovských kněží. K tomuto účelu vyhlašujeme společnou sbírku, dárci mohou přispět v sakristii nebo v kanceláři na faře.

*       Ve středu 27. 11. v 18:00 hod. se koná také v našem kostele tzv. Červená středa, kdy se můžeme připojit k modlitbám za křesťanské oběti násilí. Od 18.00 do 18.40 hod. proběhne osobní modlitba v tichosti, od 18:45 modlitba společná, v 19:00 hod. závěr. Zveme k účasti na modlitbě.

*       Ve středu 27. 11. pokračuje další přednáška z cyklu Quo vadis? s názvem Evangelium podle Foglara. Uskuteční se v univerzitní kapli na kampusu UJEPu od 16:30 hod, přednáší prof. Pavel Hošek.  Všichni jsou zváni bez ohledu věku. Od 19.00 hod. proběhne v kapli kampusu setkání vysokoškoláků.

*       Zveme na setkání konvertitů, tj. těch, kteří v dospělosti poznali Krista nebo byli pokřtěni. Setkání se bude konat v sobotu 30. 11. od 9:30 hod. na faře, sál Sinaj. Svědectví o své konverzi vydá známý malíř – karikaturista a jáhen, Mgr. Jan Hrubý.

*       Mikulášské odpoledne pro naše děti a vnuky proběhne v neděli 8. 12. od 15.00 hod, na faře. Sv. Mikuláš s anděly i čerty se už na děti těší a připraveny pro ně budou soutěže, hry i mikulášská nadílka.

*       Adventní rekolekce se uskuteční v sobotu 14. 12. na faře, sál Sinaj. Bližší program bude postupně upřesněn. Srdečně zveme všechny farníky.

*       Funkční období farní rady bylo prodlouženo do 30. 6. 2020. Za dosavadní práci děkujeme.

*       Ve čtvrtek po mši svaté bude farní úklid kostela. Prosíme o Vaše zapojení.

Příloha

Druh článku

Farnost