Farní ohlášky z neděle 3. 11. 2019

31. neděle v mezidobí

*       Návštěvou hřbitova od 1. – 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci splněním tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a modlitbou za zemřelé.

*       Dnešní neděli 3. listopadu se uskuteční dušičková pobožnost na hřbitově v Tisé v 15.30 hod. a v 16.00 hod. bude sloužena v kostele mše svatá. V Tiských skalách také proběhne modlitba za zemřelé horolezce ve 14.00 hodin. V Arnultovicích v 15.00 hod. modlitba za zemřelé u kříže na obnoveném hřbitově a v 15.30 hod. dušičková pobožnost na hřbitově u kostela.

*       Na webových stránkách farnosti a na nástěnce naleznete informace k diecézní pouti mládeže do Svaté země v březnu příštího roku, přihlašování je možné pouze do 13. listopadu. Cena 18.400,- Kč. Minimálně je nutné zaplatit 10.000,- Kč. Pokud by se našli ochotní sponzoři, mohli bychom finančně podpořit některé mladé z naší farnosti. Informace u P. Václava.

*       V týdnu od 4. do 8. listopadu proběhne na faře v sále Nazaret burza oblečení. Vzhledem k tomu prosíme skupiny, které se pravidelně setkávají ve farní budově o trpělivost. Pokud chcete přispět na tuto akci oděvy, přineste je čisté v pondělí 4. 11. dopoledne. Výtěžek z burzy bude použit na činnost farní charity.

*       Salesiáni z Teplic zvou na víkendovku pro menší děti v termínu 8. - 10. listopadu do Děčína Křešic. Děti věku 10+ mají víkendovku 15. - 17. listopadu. Informace a přihlášky jsou na farním webu a na stolku mezi lavicemi.

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto školním roce probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednášky zazní 13. listopadu v 16.30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Katolické teologické fakulty UK) a 27. listopadu na téma Evangelium podle Foglara. Přijďte a pozvěte i své přátele a známé.

*        Pravidelné eucharistické adorace se konají každý čtvrtek před večerní mší svatou. Všichni jsou zváni.

*        V pátek po mši sv. se konají v kapli P. Marie ve farní budově modlitby matek. Začátek v 18.45, závěr v 19.15 hod. Srdečně zveme matky, které se chtějí modlit za své děti a rodiny. Modlitby se budou konat každý druhý pátek v měsíci ve stejném čase.

Příloha

Druh článku

Farnost