Sbírka na opravu hrobů střekovských kněží

Naše farnost se připojuje ke sbírce na opravu hrobů kněží střekovské farnosti. Sbírka potrvá do 31. ledna 2020. Dárci si mohou v sakristii kostela a v kanceláři na faře vyzvednout očíslovanou obálku označenou razítkem farnosti Střekov. Do těchto obálek se vloží finanční dar a opět se odevzdají v sakristii nebo v kanceláři na faře. Přehled o stavu sbírky bude průběžně zveřejňován na nástěnce v kostele, kde bude uvedeno číslo obálky a darovaná částka.

Na Střekově tato sbírka probíhá již od letošního jara, ale zatím se nepodařilo získat potřebnou částku, proto se obracíme i na věřící v ústecké farnosti s prosbou o příspěvek. Mnozí farníci otce Kubáta, který na Střekově působil více než čtvrtstoletí, osobně znali.

Pán Bůh zaplať za vaše finanční dary.

Druh článku

Farnost