Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2019

V tomto čtvrtletí se modlíme za:

říjen za plodnou spolupráci kněží a laiků v našich ústeckých farnostech
  za světlo Ducha svatého pro ty, kteří stojí před svou životní volbou
 

aby Duch svatý vedl biskupy na synodu a aby závěry posilovaly víru a jednotu církve

listopad

za duše v očistci na které nikdo nepamatuje a za zemřelé dobrodince z naší farnosti 

 

za pronásledované křesťany, za obrácení jejich pronásledovatelů a požehnání pro „ Červenou středu“

  za  vyprošení obnovy chrámového pěveckého sboru
  za požehnání pro „Národní pouť“ do Říma
prosinec za zdárnou přípravu a průběh výstavy betlémů
 

 za ty, kteří budou prožívat vánoce v osamění, ve službě bližním a za účastníky vánočních bohoslužeb

   za dary Ducha svatého pro papeže a našeho otce biskupa Jana

           

                  

Druh článku

Farnost

Klíčová slova