Adventní aktivita pro děti

Milé děti a rodiče,

jak určitě víte, advent je dobou přípravy na velký den – na oslavu narození našeho Pána, Ježíše Krista. Je to vlastně chystání dárku, který byste chtěli Ježíškovi dát. Může to být spousta dobrých skutků, každodenní modlitba... a určitě byste ještě něco pěkného společně vymysleli. Také již jistě víte, že Štědrým dnem naše cesta do Betléma nekončí, protože všichni chceme doputovat až do Betléma nebeského. Na tak dlouhou cestu potřebujeme mnoho sil a povzbuzení. Tím by nám mělo být i pravidelné čtení Písma.

Děti, pokuste se letos v adventu osvojit si tento dobrý návyk, třeba i s pomocí rodičů. Vaším úkolem bude přečíst si evangelium, které na daný den připadá. Četbu začněte krátkou modlitbou k Duchu svatému. Např.: Mluv, Pane, poslouchám. Ty máš slova věčného života. Nedopusť, Pane, abych Tvé slovo jen slyšel a nepřijal, věřil mu, ale nezachovával, znal, ale nekonal. Pane, dej mi žít z Tvého živého slova. Amen.

Po přečtení si můžete říci, jak jste všemu rozuměly, to už záleží na vás.

Potom si vždy zakroužkujte jeden dílek skládačky. Na konci týdne označené dílky spočítejte. Vystřihněte všechny dílky, složte obrázek, nalepte na papír, připište svoje jméno, počet dílků, které byly zakroužkovány. Pokud budete vědět, napište také, ke kterému evangeliu (nebo dni) obrázek patří. V neděli ho pak přineste do kostela – do sakristie nebo ho ponesete v průvodu s obětními dary.

Odkazy na evangelia v příloze.

Druh článku

Farnost