Farní ohlášky z neděle 1. 12. 2019

1. neděle adventní

*       Během adventní doby budou pravidelné ranní mše svaté ve středu a mimořádné ranní mše svaté v sobotu od 8.00 hod. v kostele slaveny jako rorátní ke cti Panny Marie se zpěvy staročeských rorát.

*       Tuto neděli odpoledne se koná od 15.00 hod. setkání rodin v Centru pro rodinu Ovečka. Srdečně zveme.

*       Všechny srdečně zveme na poutní mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Čermné v sobotu 7. prosince ve 14.00 hod.

*       Pátek 6. prosince je 1. pátek v měsíci. Tento den je spojen s mimořádnými milostmi, jestliže přistoupíme ke svátosti smíření a sv. přijímání. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*       Tento čtvrtek 5. prosince je opět příležitost setkat se na Hovorech o víře. Začátek ihned po večerní mši sv. v sále Sinaj. Předpokládaný závěr ve 20.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce o prohloubení života víry, přátelské společenství a modlitbu.

*       Připomínáme, že v neděli 8. prosince proběhne na faře „Mikulášská besídka“ od 15.00 hod. v sále SINAI. Zveme všechny rodiče a děti. Rodiče mohou poslat vzkaz Mikulášovi dopředu. Více informací na nástěnce nebo na webu.

*       V sobotu 14. prosince se koná výlet pro děti s obědem na faře a poté pečení perníčků na faře. Sraz v 9.00 hodin před farou.

*       Letos v našem kostele proběhne již 33. ročník Výstavy betlémů. Slavnostní zahájení bude ve čtvrtek 12. prosince v 16.00 hod. Na zahájení zazní pásmo koled v podání přípravného sboru Cvrček a poté učitelé a žáci ZŠ Trmice provedou vánoční hru Komedie o hvězdě na motivy stejnojmenné hry Jana Kopeckého. Všichni jste zváni. Výstava potrvá do 2. ledna 2020.

Prosíme všechny ochotné farníky, kteří by pomohli s přípravou letošní výstavy betlémů, aby na sebe nechali v sakristii kontakt. Zvláště prosíme o pomoc se zdobením stromků a stavěním betlémů. Zahajujeme v sobotu 7. prosince – to bychom potřebovali především muže, pokračujeme v dalším týdnu od pondělí do čtvrtka, budeme rádi za každou pomocnou ruku. Zapisovat se můžete na seznam mezi lavicemi. V sakristii se bude možno v příštím týdnu zapsat na služby na hlídání při výstavě betlémů. Děkujeme za Vaši pomoc.

*       V rámci adventní doby proběhne v sobotu 14. prosince adventní rekolekce. Přednášejícím bude Mons. Mgr. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci královéhradecké diecéze. Bližší informace jsou na plakátku v předsíni kostela.

*       Mezi lavicemi si můžete koupit stolní kalendáře za 60,- Kč, Cyrilometodějské kalendáře na čtení za 80,- Kč, vánoční pohledy za 3,- Kč a Průvodce adventem za 10,- Kč.

*       Děkujeme většímu počtu dobrovolníku za úklid kostela a také všem, kteří přišli podpořit pronásledované křesťany během večera Červené středy.

Příloha

Druh článku

Farnost