Farní ohlášky z neděle 15. 12. 2019

3. neděle adventní

*       Jako každý rok, i letos prosíme farníky o spolupráci při hlídání výstavy betlémů. Je možné se k této službě zapisovat do archů v sakristii.

*       V pondělí 16. 12. proběhne v domově důchodců v Doběticích od 15:00 hod. mše sv. a následně koledníci z Misijního klubka dětí popřejí a zapívají místním  k vánočním svátkům. Srdečně zveme všechny zájemce.

*       Přehled vánočních bohoslužeb v našem kostele a celém ústeckém obvodu naleznete v časopise Setkávání, na internetových stránkách farnosti a rozpisech v kostele.   Mše svaté na Štědrý den proběhnou v 16:00 hod (zaměřená pro rodiny s dětmi) a ve 23:00 hod, na kterou zveme farníky, aby svou účastí podpořili společenství v kostele.

Příloha

Druh článku

Farnost