Farní ohlášky z neděle 8. 12. 2019

2. neděle adventní

*       V adventu se konají rorátní mše svaté ke cti Panny Marie ve středu a v sobotu v 8.00 hodin.

*       Dnešní neděli 8. prosince proběhne na faře „Mikulášské odpoledne“ od 15.00 hod. v sále Sinaj. Děti bude očekávat svatý Mikuláš spolu s anděly i čerty. Připraveny jsou hry, soutěže i nadílka. Přijďte s vašimi dětmi i vnoučaty.

*       V souvislosti s chystáním výstavy betlémů se konají mše svaté tento týden od pondělí do středy v obvyklých časech (po, út v 18:00 hod., st. v 8:00 hod.) na faře v kapli Panny Marie.

*       Na zahájení Výstavy betlémů tento čtvrtek 12. prosince zazní pásmo koled v podání přípravného sboru Cvrček pod vedením Dr. Martiny  Zemanové, a poté učitelé a žáci ZŠ Trmice provedou vánoční hru Komedie o hvězdě na motivy stejnojmenné hry Jana Kopeckého. Všichni jste zváni.

*       Prosíme o pomoc se zdobením stromků a stavěním betlémů tento týden  od pondělí do čtvrtka. Dobrovolníky prosíme o zapsání do seznamu mezi lavicemi. A velmi prosíme také o spolupráci při hlídání výstavy betlémů. Je možné se k této službě zapisovat do archů mezi lavicemi.

*       V sobotu 14. prosince se koná výlet pro děti s obědem na faře a poté pečení perníčků na faře. Sraz v 9.00 hodin před farou.

*       V rámci adventní doby proběhne v sobotu 14. prosince adventní rekolekce. Přednášejícím bude Mons. Mgr. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci královéhradecké diecéze na téma „Advent v našem životě“. Bližší informace jsou na plakátku v předsíni kostela.

*       Další setkání z cyklu „Setkání lékářů“ se uskuteční v pondělí 9. 12. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba i občerstvení. Srdečně zveme všechny lékaře.

Příloha

Druh článku

Farnost