Farní ohlášky z neděle 12. 1. 2020

Svátek Křtu Páně

*      Zveme všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při výstavě betlémů, na přátelské setkání v pondělí 13. 1. od 16:30 hod. na faru. Sejdeme se v sále JP.II.

* Lednové setkání lékařů neproběhne, na další setkání s našimi lékaři se budeme těšit 2. pondělí v únoru.

*   Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 16. ledna od 15:00 hod. Na programu duchovní téma, sdílení, společná modlitba i občerstvení. Na setkání přicházejí též kněží. Všichni senioři jsou srdečně zváni, i ti, kteří zatím nechodili.

*      Týden modliteb za jednotu křesťanů se bude konat ve dnech 18. – 25. ledna. Letošní texty k Týdnu modliteb připravili křesťané z Malty a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2). Připojme se v našich modlitbách za jednotu křesťanů.

Příloha

Druh článku

Farnost