Farní ohlášky z neděle 19. 1. 2020

2. neděle v mezidobí

*      Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18. – 25. ledna. Letošní texty k Týdnu modliteb připravili křesťané z Malty a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2). Připojme se v našich modlitbách za jednotu křesťanů.

*      V úterý 21. 1. se připomene slavnou mší sv. v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za přítomnosti kardinála a našich biskupů významná osobnost Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre a kandidátky na blahořečení, u příležitosti 100 let od jejího narození. Mše sv. bude za ni sloužena od 18.00 hod.

*      Farní ples se uskuteční v sobotu 15. února od 20.00 hod. v hotelu Comfort (bývalý Vladimír). Vstupenky budou během příštího týdne k dispozici ve farní kanceláři, od příští neděle každou neděli též v prodeji po mších svatých, příp. možno kontaktovat pro rezervaci slečnu Báru Řeřichovou na tel.: 607 834 099.

Příloha

Druh článku

Farnost