Farní ohlášky z neděle 26. 1. 2020

3. neděle v mezidobí

*      Srdečně zveme všechny farníky a přátele na jubilejní 20. farní ples, který se uskuteční v sobotu 15. února od 20.00 hod. ve společenském sále hotelu Comfort (bývalý hotel Vladimír). Vstupenky jsou k dispozici k prodeji ve farní kanceláři, nebo každou neděli po bohoslužbách v předsíni kostela, příp. možno kontaktovat pro rezervaci slečnu Báru Řeřichovou, kontakty jsou uvedeny na plakátech. Pokud vlastníte nějaký předmět, o kterém jste přesvědčeni, že si zaslouží, aby byl věnován do tomboly, dopravte jej, prosím, na faru do 12. února.

*      Další pozvánka je pro naše děti: Milé děti,  zveme Vás na karneval, který proběhne 23. února od 15 do 17 hod. na faře v sále Sinaj. Uvítáme i Vaše rodiče či prarodiče, kteří mohou také přijít v maskách. 

*      Sbírka na náhrobek P. Františka Kubáta a P. Dr. Smutka na střekovském hřbitově končí. Sbírka vynesla celkem 75.240,- Kč. Zde ve městě se vybralo 23. 400,- Kč. Střekovská farnost děkuje všem dárcům. Letos bude nový nový náhrobek zhotoven ke stému výročí narození P. Kubáta, který zemřel v roce 1990. P. Kubát rád připomínal, že se narodil ve stejném roce jako papež Jan Pavel II. a biskup Otčenášek.

Příloha

Druh článku

Farnost