Jarní prázdniny

Jarní prázdniny v Příchovicích pro děti a mládež

30. 1. – 8. 2. 2020

Místo: Centrum života mládeže Křižovatka, Příchovice 38, 468 48

Odjezd: čtvrtek 30. 1., sraz v 15.10 hod. na hlavním vlakovém nádraží – nákup společné jízdenky (odjezd 15.27 hod.)

Návrat: sobota 8. 2. v 18.33 hod. na hlavní vlakové nádraží

Cena:

- dobrovolný příspěvek na ubytování a stravu dle Vašich možností

- naše farnost sponzoruje jízdenku tam i zpět

S sebou: přezůvky, spacák, dostatek teplého oblečení (případně více kusů pro případ promočení) a teplou obuv do hor (rukavice, čepice, šála, pevné teplé nepromokavé boty), ručník, ostatní osobní věci pro pobyt na horách dle Vašeho uvážení, nějaký průkaz prokazující věk, kopii karty zdravotní pojišťovny. Věci sbalte do velkého batohu, aby se dětem na zádech dobře nesly. Z vlaku půjdeme na faru pěšky (asi 3,5 km) a není jisté, že bude možné zajistit odvoz všech zavazadel.

S sebou nebrat: dražší elektroniku, zvláště ne tablety, notebooky, ani další cenné předměty.

Zájemci o společný pobyt v Příchovicích ať se hlásí do středy 29. 1. včetně u P. Václava (kaplan@farnost-usti.cz, tel.: 732 973 747) nebo u Moniky Velinské (kingamary@gmail.com, 721 257 724).

Nevyhovuje-li čas odjezdu a příjezdu, je možné se připojit a odpojit kdykoliv za předpokladu využití vlastní dopravy.

Jak to v Příchovicích na faře chodí?

Příchovická fara slouží jako diecézní centrum života mládeže s názvem „Křižovatka“ (viz také http://www.krizovatka.signaly.cz/). Je to dům upravený pro pobyty mladých lidí, kteří zde nacházejí společenství křesťanů vedené knězem a členy týmu, složeného z mladých dobrovolníků.

Každý den má svůj řád a program. Budíček v 08.00, snídaně, slovo na den, úklid fary, dopolední program (hry, pobyt venku, příprava fary na zimu, vaření oběda, témátka, přednášky – dle věku a možností účastníků), oběd, polední klid, odpolední program (podobný jako dopoledne), v 18.00 mše svatá, večeře, večerní program – společné povídání nebo hry v sále, na závěr dne modlitba, kolem 22.00 ukládání k spánku, v 23.00 noční klid.  Program se vytváří na každý den podle věku a potřeb přítomných. Skupiny si mohou vytvořit i svůj vlastní program – např. celodenní výlet. Mladší účastníci mohou samozřejmě chodit spát dříve podle svých aktuálních sil.

Provoz celého centra je hrazen z různých darů a dotací, a také z dobrovolných příspěvků účastníků, kteří se zapojují i do společného úklidu, vaření, mytí a utírání nádobí a dalších pomocných prací.

Druh článku

Farnost