Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2020

V lednu se budeme modlit:

  • za jednotu křesťanů a plodnou spolupráci křesťanských církví v Ústí nad Labem
  • za posílení víry a návrat bloudících v naší farnosti
  • za Boží požehnání a vzájemnou lásku v rodinách                

 V únoru se budeme modlit:

  • za Boží požehnání a posilu pro nemocné a umírající
  • za všechny, kteří se starají o nemocné a umírající
  • za dary Ducha svatého a správnou volbu pro ty, kteří se rozhodují o budoucím povolání

V březnu se budeme modlit:

  • za dobré prožití postní doby
  • za Boží požehnání a ochranu pro „ Diecézní pouť mládeže do Svaté země"
  • za příznivé počasí a dar hojné úrody

 

Druh článku

Farnost

Klíčová slova