SETKÁNÍ KONVERTITŮ - 7.3.2020

Srdečně zveme všechny konvertity, kteří chtějí prohloubit svou víru a svou osobní zkušeností povzbudit druhé, na setkání, která se již pravidelně  konají každého půl roku v Ústí nad Labem.
Věříme, že společně strávené chvíle při následujícím programu vás mohou obohatit a pomoci vám na další cestě víry.

Program:

9.30     malé pohoštění, bezprostřední rozhovory

10.00     téma:  Hledám Tvou tvář, Hospodine             

(přednáší: P. Pavel Jančík a P. Miroslav Šimáček)

11.15     otázky, diskuze, osobní zkušenosti

12.15     Anděl Páně, oběd

13.15     závěrečné informace v sále Sinaj

13.30     adorace v kapli

14.00     předpokládaný závěr

Druh článku

Farnost