Farní ohlášky z neděle 15. 3. 2020

3. neděle postní

*     V souvislosti s vyhlášením stavu nouze v naší zemi dochází k mnoha změnám i v organizaci bohoslužeb v naší farnosti. V neděli je možná individuální návštěva kostela s možností jednotlivě přijímat eucharistii nebo přistoupit ke sv. smíření. Rozpis ostatních bohoslužeb najdete na nástěnce a webových stránkách farnosti. Platí, že všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši sv. Nabízí se možnost sledovat mši sv. díky rozhlasovému vysílání, resp. televiznímu přenosu (Radio Proglas a TV Noe).

*     Pravidelná setkání společenství i hodiny náboženství na faře probíhají jako obvykle v obvyklých časech, pokud si jednotlivá společenství nerozhodnou jinak.

*     Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. od 15:00 hod. na faře, sál Nazaret. Na programu duchovní téma, sdílení, modlitba, občerstvení. Všechni senioři jsou srdečně zváni.

*     Slavnost sv. Josefa oslavíme  v sobotu 21. 3. od 15:00 hod. v kostele sv. Josefa ve Vaňově. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

*     Ministrantská schůzka se uskuteční v sobotu 21. 3. od 9:00 hod. v kostele.

Příloha

Druh článku

Farnost