Farní ohlášky z neděle 8. 3. 2020

2. neděle postní

*       V postní době probíhají v našem kostele každý pátek od 17:15 hod. křížové cesty. V jejím vedení se střídají jednotlivé skupiny. V pátek 13. 3. povedou křížovou cestu senioři. Po mši sv. zveme všechny zájemce na modlitbu chval.

*       Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 9. 3. od 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Součástí programu je diskuze na základě knihy Jana Pavla II. Paměť a identita, malé pohoštění a modlitba za rozsáhlý svět zdravotnictví. Srdečně zveme.

*       Cyklus přednášek Quo vadis? bude i v tomto semestru probíhat v kapli na kampusu UJEPu. Příští přednáška zazní ve středu 11. března v 16.30 hod. na téma sv. Anežka česká (přednáší doc. Petr Kubín z Katolické teologické fakulty UK). Srdečně zveme nejen studenty.

*       Postní duchovní obnova proběhne v naší farnosti v sobotu 28. 3. od 9:30 hod., sál Sinaj. Obnovu povede P. MUDr. František Slavíček na téma: Uzdravující moc Kristova evangelia a svátostí. Při mši sv. v 18:00 hod. bude udělována svátost pomazání nemocných. Pozvěme a doprovoďme naše blízké, o kterých víme, že by tuto svátost rádi přijali. Podrobný program s rozpisy jednotlivých promluv naleznete na nástěnce v předsíni kostela.

*       Připomínáme, že příští neděli v 10.30 proběhne pravidelná mše sv. zaměřená pro děti. Zveme rodiny s dětmi.

*       Doporučujeme pozornosti dle vašich možností aplikaci do mobilu „Malý průvodce postní dobou“ nebo „Postní kapky“ k meditaci v průběhu postní doby.

*      Slavnost sv. Josefa oslavíme mší sv. v kostele sv. Josefa ve Vaňově v sobotu 21. 3. v 15:00 hodin.

*      Ministrantská schůzka se uskuteční v sobotu 21. 3. od 9:00 hod. v kostele.

Příloha

Druh článku

Farnost