Vyhlášení vlády k omezení pohybu osob

Milí bratři a sestry, vzhledem k novému vyhlášení vlády o omezení pohybu osob, musíme přijmout, že bohoslužby do odvolání nemohou probíhat. Ukončujeme také prozatím vyučování náboženství a veškerá setkání jednotlivých skupin a těšíme se, že jakmile to bude možné, opět je obnovíme.

Je však potěšitelné, že ve vyhlášení je také odstavec, kde se hovoří o individuální duchovní péči. Cituji: " Mimo zákaz je také výkon povolání nebo činnosti sloužících k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby."

Je tedy možné, aby kněží podle potřeby navštívili a posloužili zejména svátostmi těm, kteří to potřebují. Chtěl bych vás všechny povzbudit k prohloubení osobní modlitby a případně ke konání domácí bohoslužby, například podle návodu, který naleznete na webových stránkách pražského arcibiskupství (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine). 

Svatý otec František se u nohou P. Marie modlil v bazilice Santa Maria Magiore za ukončení pandemie. Také my se přidejme a důvěřujme v Boží pomoc. 

 Pamatuji na vás v modlitbě i při mši svaté spolu s P. Václavem a P. Pavlem.

Váš otec Miroslav 

 

.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova