Další změny v souvislosti s uvolňováním opatření kolem pandemie

Ve všedních dnech od 4. května do 9. května zůstává v platnosti mimořádný pořad bohoslužeb - v 8.00 a v 18.00 hodin. Rezervace jsou oproti informaci uveřejněné ve čtvrtek 30. dubna stále možné a doporučené. O nedělích 3. května a 10. května jsou tři dopolední bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.00 hodin. Rezervace opět možné a doporučené.

Od 11. května je v souladu s usnesením vlády č. 490 ze dne 30. dubna 2020 možné konat bohoslužby pro maximální počet 100 účastníků. Proto se od téhože data vrací pořad bohoslužeb ve všední dny k obvyklému pořadu, tedy večerní bohoslužba každý den kromě středy v 18.00 hodin a ve středu v 8.00 hodin ráno. Rezervace na tyto mše svaté již nejsou potřeba.

V neděli 17. května ponecháme zatím tři dopolední bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.00 hodin, také bez rezervace.

Přehled bohoslužeb pro následné období v příloze.

Vše se může opět změnit. Prosím sledujte web pro aktuality.

Farnost