Úmysly farního živého růžence - květen 2020

Růženec

V květnu se na návrh Pavla Böhma modlíme na tyto úmysly:

  • Za Boží požehnání, dary Ducha svatého a přímluvu Panny Marie pro kněze ústeckých farností.
  • Abychom se s důvěrou modlili svatý růženec v našich rodinách.
  • Aby dobrý Bůh obrátil následky pandemie koronaviru ještě ve větší dobro a ukončil obddobí sucha hojným deštěm.

Po celý rok 2020 se pak modlíme také:

  • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
  • za mír na celém světě.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova