Farní ohlášky z neděle 17. 5. 2020

6. neděle velikonoční

*     Ve čtvrtek 21. 5. oslavíme při mši sv. v 18:00 hod. slavnost Nanebevstoupení Páně, a to již za zvuku varhan.  Srdečně  zveme  k účasti.

*     Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*     Příští neděli budou již mše sv. slouženy v obvyklém pořádku, to znamená v 9.00 v 10.30 hod. Prosíme, abyste využili také sobotní mše sv. v 18.00 hod., abychom dodrželi počet do 100 osob.

*     Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.   

*     25. května začíná příprava děti k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30, sejdeme se u fary a půjdeme do kostela.

*     Z hygienických důvodů budeme zatím zpovídat ve zpovědní zóně, která se nachází v levé přední části kostela. Respektujte, prosíme, tuto zónu i během mší svatých. Zóna je označena páskou. Po uvolnění předpisů se navrátíme do zpovědnic.

Příloha

Druh článku

Farnost