Farní ohlášky z neděle 24. 5. 2020

7. neděle velikonoční

*      Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*      Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.   

*     V pondělí 25. května začíná příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30, sejdeme se u bočního vchodu a půjdeme do kostela.

*     Z hygienických důvodů budeme zatím zpovídat ve zpovědní zóně, která se nachází v levé přední části kostela. Respektujte, prosíme, tuto zónu i během mší svatých. Zóna je označena páskou. Po uvolnění předpisů se vrátíme do zpovědnic.

*     Stále je možné přihlašovat děti na farní tábor. Příslušné informace naleznete na farním webu nebo na nástěnce v předsíni kostela.

Příloha

Farnost