Farní ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Slavnost Seslání Ducha svatého

*      Od příštího týdne obnovujeme dobrovolnou účast dětí na hodinách náboženství v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v pondělí ve 14.30 hod.

*      První svaté přijímání dětí proběhne o Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 14. června při mši sv. v 10:30 hod.

*      Pátek 5. června je prvním pátkem v měsíci, kdy se doporučuje přistoupit ke svaté zpovědi a svatému přijímání. Získáme tak mnoho přislíbených milostí. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje eucharistická adorace.

 *     Křest našich katechumenů se uskuteční 19. června o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při večerní mši sv. Modleme se za naše děti i katechumeny, za jejich další cesty víry.

*      Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.  

*      Z hygienických důvodů budeme zatím zpovídat ve zpovědní zóně, která se nachází v levé přední části kostela. Respektujte, prosíme, tuto zónu i během mší svatých. Zóna je označena páskou. Po uvolnění předpisů se navrátíme do zpovědnic.

*      Stále je možno přihlašovat děti na farní tábor. Příslušné informace naleznete na farním webu nebo na nástěnce v předsíni kostela.

Příloha

Druh článku

Farnost