Noc kostelů 2020

Banner

I v letošním roce se v naší farnosti bude konat Noc kostelů, byť dlouho nebylo jisté, zda to nakonec bude možné. Díky této nejistotě jsme také upravili a zkrátili program.

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem:

  • 18:00 - 18:45 Mše svatá za město a návštěvníky Noci kostelů,
  • 19:00 - 19:10 Slovo na začátek - zamyšlení P. Miroslava Šimáčka k součané situaci,
  • 19:00 - 19:30 Jsem tu poprvé - I. - komentovaná prohlídka - v první čási historická, v druhé části praktická - povídání o jednotlivých prvcích interiéru kostela,
  • 20:00 - 20:30 Zpíváme pro radost a k oslavě Boha - hudební a pěvecké vystoupení farního sboru dětí a mládeže,
  • 20:30 - 21:00 Jsem tu poprvé - II. - viz výše,
  • 21:00 - 21:30 Varhanní půlhodinka - varhanní improvizace - Petr Kratochvíl,
  • 21:45 - 22:00 Modlitba za město a za národ  - závěrečná modlitba s možností vyslovit konkrétní prosby návštěvníků.

Po celý večer:

  • Nabídka rozhovoru s knězem Je možné se na cokoliv zeptat přítomných kněží
  • Výstava k 700. výročí jmenování prvního faráře farnosti Ústí nad Labem Panelová výstava přibližuje bohatou sedmi set letou historii arciděkanství v Ústí nad Labem.
  • Možnost osobní prohlídky kostela a kůru Prostor pro osobní prohlídku kostela a kůru

Změna programu vyhrazena.

V našem farním obvodu se dále Noc kostelů koná v těchto objektech:

Druh článku

Klíčová slova