Farní ohlášky z neděle 14. 6. 2020

Těla a Krve Páně

*      Poslední hodiny náboženství v tomto školním roce se uskuteční tento týden v obvyklých časech.

*      Závěrečné společenství SŠ a VŠ mládeže proběhne ve středu 17. 6. od 19:00 hod. u ohně na farní zahradě ve Skoroticích. Všichni jsou srdečně zváni.

*      Křest našich katechumenů se uskuteční o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši sv. 19. června. Modleme se za jejich další cesty víry.

* Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn.  rozestupy mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.  

*       Organizační tým farního tábora prosí, zda by se nenašla dobrovolnice na službu jedné ze dvou kuchařek. Informace u Wandy Velinské nebo u P. Václava.

*      Stále je možno přihlašovat děti na farní tábor. Příslušné informace naleznete na farním webu nebo na nástěnce v předsíni kostela.                          

*      Vyšlo nové červnové číslo farního časopisu Setkávání, ve kterém naleznete několik zajímavých výročí, která si v tomto roce připomínáme, úvodní slovo k době koronavirové i myšlenky na prázdniny – k rozebrání vzadu na stolku.

Příloha

Druh článku

Farnost