Farní ohlášky z neděle 21. 6. 2020

12. neděle v mezidobí

*      V pondělí 22. 6. se v kostel sv. Vojtěcha koná přeložená poutní bohoslužba ke cti tohoto světce. Z tohoto důvodu nebude večerní mše sv. ve farním kostele. Všichni jsme zváni k účasti na této poutní bohoslužbě s dominikánskou rodinou.

*      Ve středu 24. 6. proběhne zasedání Ekonomické rady farnosti od 17:00 hod na faře, sál Jana Pavla II.

*      Ve čtvrtek 25. 6. po mši sv. se uskuteční závěrečné setkání Farní rady naší farnosti, sál Jana Pavla II.

*      V sobotu 27. 6. se bude konat v Diecézním centru života mládeže Křižovatka v Příchovicích rozloučení s dlouholetým vedoucím centra P. Jožkou Kadlicem. Srdečně zveme všechny zájemce, především z řad mládeže.

*      V neděli 28. 6. zveme všechny na pouť ke sv. Petru a Pavlovi do kostela v Žežicích. Bude sloužena slavnostní poutní mše sv. s požehnáním obnovené křížové cesty.

*       Organizační tým farního tábora prosí, zda by se nenašla dobrovolnice na službu jedné ze dvou kuchařek. Informace u Wandy Velinské nebo u P. Václava.

       

*      Vyšlo nové červnové číslo farního časopisu Setkávání, ve kterém naleznete několik zajímavých výročí, která si v tomto roce připomínáme, úvodní slovo k době koronavirové  i myšlenky na prázdniny – k rozebrání vzadu na stolku.

Příloha

Druh článku

Farnost