Farní ohlášky z neděle 28. 6. 2020

13. neděle v mezidobí

*      Dnešní neděli v 16:00 hod. zveme všechny na pouť ke sv. Petru a Pavlovi do kostela v Žežicích. Bude sloužena slavnostní poutní mše sv. s požehnáním obnovené křížové cesty.

*       Organizační tým farního tábora prosí, zda by se nenašla dobrovolnice na službu jedné ze dvou kuchařek. Informace u Wandy Velinské nebo u P. Václava. Tábor proběhne v termínu 18. – 31. 7. Mysleme už nyní na naše děti v modlitbě.

 *      Vyšlo nové červnové číslo farního časopisu Setkávání, ve kterém naleznete několik zajímavých výročí, která si v tomto roce připomínáme, úvodní slovo k době koronavirové  i myšlenky na prázdniny – k rozebrání vzadu na stolku.

*      I když byl tento školní rok „chudší“ na setkávání skupin na faře, děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. Krásné a požehnané léto a po prázdninách znovu na viděnou!

Příloha

Druh článku

Farnost