Farní ohlášky z neděle 7. 6. 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice

*      Dobrovolná účast dětí na hodinách náboženství je obnovena v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30 hod.

*      Přivítáme nové hudebníky z řad naší mládeže, kteří by se chtěli zapojit do farní hudební kapely, která bude také součástí programu Noci kostelů v pátek 12. června. Zájemci, hlaste se u P. Václava či Adama Benedikta.

*      První svaté přijímání dětí proběhne o Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 14. června při mši sv. v 10:30 hod.

 *     Křest našich katechumenů se uskuteční o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši sv. 19. června. Modleme se za naše děti i katechumeny, za jejich další cesty víry.

*      Závěrečné společenství SŠ a VŠ mládeže proběhne ve středu 17. 6. od 19:00 hod. u ohně na farní zahradě ve Skoroticích. Všichni jsou srdečně zváni.

* Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.  

*      Z hygienických důvodů budeme zatím zpovídat ve zpovědní zóně, která se nachází v levé přední části kostela. Respektujte, prosíme, tuto zónu i během mší svatých. Zóna je označena páskou. Po uvolnění předpisů se navrátíme do zpovědnic.

*      Stále je možno přihlašovat děti na farní tábor. Příslušné informace naleznete na farním webu nebo na nástěnce v předsíni kostela.

Příloha

Druh článku

Farnost