Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

 • Za zdárný průběh farního tábora.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
 • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

 • Na poděkování za obnovení Mariánského sloupu, za Boží požehnání pro autory a za všechny, kteří se o to zasloužili.
 • Za Boží požehnání pro poutní slavnost v naší farnosti.
 • Za uzdravení zranění duší, které brání lidem ve svátostném životě ve společenství církve.

Září:

 • Za milost obrácení pro Helenu a našich přátel a známých.
 • Za pevnost manželských svazků novomanželů a požehnání pro snoubence.
 • Za dary Ducha svatého pro žáky, studenty a vyučující v novém školním roce.

Celý rok se také modlíme na tyto úmysly:

 • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
 • za mír na celém světě.

Pokud by se chtěl někdo nový zapojit do našeho společenství Živého růžence, můžete kontaktovat Pavla Böhma (tel. 724 128 951).

Druh článku

Farnost

Klíčová slova