Úmysly farního živého růžence - červen 2020

Růženec

Na měsíc červen jsem obdržel tyto úmysly, s malou omluvou za prodlení je zveřejňuji.

  • Za všechna křesťanská periodika, televizi, rozhlas i noviny na poděkování, jak krásně přibližovaly během pandemie Boží slovo, včetně našich kněží.
  • Za Boží požehnání pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.
  • Za dary Ducha svatého pro všechny, kteří budou v našem kostele pokřtěni.

A opět celoroční úmysly:

  • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
  • za mír na celém světě.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova