Farní ohlášky z neděle 13. 9. 2020

24. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Začátek výuky náboženství bude ohlášen.

*      Ve dnech 12 .– 20. 9. 2020 bude náš farní kostel po oba víkendy otevřen pro veřejnost v rámci konání Dnů evropského dědictví. Děkujeme za spolupráci při tomto prvním víkendu, který se podařilo obsadit, a prosíme o pomoc se službou na hlídání pro příští víkend 19. – 20. 9. Dobrovolníci ať se zapíšou do připraveného archu v kostele.

*      Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsme povinni ve vnitřních prostorách nosit roušky. Platí to i pro bohoslužby. Výjimku mají děti do dvou let a osoby např. s poruchou intelektu, autisté apod.

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15.

*      Toto úterý 15. 9. pořádá farnost pouť do Bohosudova k Panně Marii Bolestné. Odjezd autobusem v17.00 hod. ze zastávky Mala Hradební (u OC FORUM). Prosím, buďte na zastávce včas. Předpokládaný návrat kolem 19.30 hod. Program je uveden na plakátku v předsíni kostela nebo na webových stránkách farnosti. Zdatnější jedinci jsou zváni na 15 km pěší pouť do Bohosudova, sraz ve 14.00 hod. před kostelem. Zájemce o pěší pouť i autobusem prosíme o zapsání do seznamu, který je v kostele na stolku.

*      Ekumenický florbal se koná pravidelně vždy v neděli v 18.00 hod. ve velké hale ZŠ Elišky Krásnohorské. Kdokoliv se může zapojit.

*      Dezinfekce poškozuje lak na lavicích. Po aplikaci dezinfekce je tedy dobré nejprve nechat ruce oschnout, než se dotkneme lavic.

*      Kostel se pravidelně uklízí v pátek dopoledne. Budeme rádi, pokud se ke třem statečným ženám přidají další dobrovolníci.

*      Tuto středu 16. září na památku sv. Ludmily se nekoná ranní mše sv., ale mimořádně večerní v 18.00 hod.

*      Příští neděli se koná v 10.30 hod. pravidelná „dětská“ mše sv. s doprovodem schóly mládeže. K zapojení do této schóly zveme děti i mládež. První zkouška se koná ve středu v 16.00 na faře, druhá zkouška v sobotu, čas bude ještě upřesněn v kalendáři na webu.

Příloha

Druh článku

Farnost