Farní ohlášky z neděle 20. 9. 2020

25. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka začne od pondělí 21. 9. Došlo také k drobným změnám v rozpisu hodin náboženství:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

1. – 2. tř.: úterý 16:00 - 16:45 hod

3. – 5. tř.: úterý 15:45 – 16:30 hod.

4. – 5. tř.: pondělí 15:45 – 16:30 hod

6. – 9. tř.: (prima – kvarta): čtvrtek 16:00 – 17:00 hod.

Rozpisy naleznete na nástěnce i na internetových stránkách farnosti.

*      Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsme povinni ve vnitřních prostorách nosit roušky. Platí to i pro bohoslužby. Výjimku mají děti do dvou let a osoby např. s poruchou intelektu, autisté apod.

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15 hod.

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16.30 hod. na faře, sál Nazaret.

*      Ekumenický florbal se koná pravidelně vždy v neděli v 18.00 hod. ve velké hale ZŠ Elišky Krásnohorské. Kdokoliv se může zapojit

*      Kostel se pravidelně uklízí v pátek dopoledne. Budeme rádi, pokud se ke třem ženám přidají další dobrovolníci.

*       Misijní jarmark proběhne v neděli 4. října dopoledne v našem kostele. Je to příležitost k pomoci některým misijním oblastem, které strádají v důsledku pandemie koronaviru mnohem hůře nežli my v Evropě. Papežská misijní díla se nyní snaží s finanční podporou dárců zajistit dětem alespoň jedno jídlo denně v těch zemích, kde kvůli epidemiologickým opatřením nebylo možné ani zasít.

Prosíme tedy všechny děti ve farnosti, aby se zapojily do výroby pohlednic, které budeme nabízet za dobrovolný příspěvek na pomoc těm nejpotřebnějším. Tématem kresby je "Můj oblíbený biblický citát." Prázdné pohlednice si mohou děti vzít domů po mši sv.  při odchodu z kostela. Hotové pohledy přineste do neděle 4.10. do sakristie nebo do farní kanceláře.

*      Děkujeme za pomoc při hlídání kostela.

Příloha

Druh článku

Farnost