Výuka náboženství od 21. září

Výuku náboženství ve farnosti zahajujeme v týdnu od pondělí 21. září pro všechny skupinky v termínech podle běžného harmonogramu. Prosíme povšimněte si malé změny termínů výuky u prvokomunikantů a skupiny Marušky Bukovanské.

Žádáme rodiče, aby v případě nachlazení dítěte radějidítě na výuku neposílali.  V případě nakažení koronavirem nebo nařízené karantény prosíme o předání informace na faru nebo vyučujícímu.

Ve středu 30. září v 17:30 se koná na faře setkání vyučujících s rodiči dětí. Prosíme o účast právě jednoho rodiče.

 

Druh článku

Farnost