Aktuální informace od 22. října 2020

Aktuální informace platné od 22. října 2020

S přihlédnutím k dalším vládním usnesením (zejména č. 1078) přijatých dne 21. října 2020 a pastoračním pokynům litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ze dne 22. října 2020 přizpůsobujeme fungování naší farnosti takto:

  • bohoslužby s účastí veřejnosti se s okamžitou platností nekonají;
  • kostel je ve všední dny pondělí – sobota přístupný v tomto režimu:
17.30 – 18.00 Kostel otevřen pro přijetí svátostí a osobní modlitbu
18.00 – 18.30 Neveřejná mše svatá
18.30 – 19.00 Eucharistická adorace zakončená svátostným požehnáním, možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání
  • v neděli se koná přenos bohoslužby z našeho kostela v 9.00 hodin na stránce www.farnost-usti.cz/prenos;
  • po nedělní bohoslužbě – tedy v rozmezí 10.00 - 12.00 hod. je kostel otevřen k osobní modlitbě, přijetí svátosti smíření a eucharistie;
  • ve venkovských farnostech bude v době pravidelné bohoslužby kostel též přístupný pro osobní modlitbu, přijetí svátosti smíření a eucharistie;
  • intence (mešní úmysly) sloužíme v daném dni, které odpovídají původnímu pořadu bohoslužeb – nové mešní úmysly můžete zadávat osobně v neděli v kostele, nebo telefonicky nebo e-mailem;
  • ostatní aktivity (výuka náboženství, jednotlivá společenství a setkání) se nekonají;
  • individuální pastorace pokračuje – zpovídáme, podáváme sv. přijímání, udělujeme svátost nemocných, jsme k dispozici k duchovním rozhovorům – nebojte se nám ozvat kdykoliv;
  • pokud chcete přispět svým obvyklým příspěvkem na provoz farnosti, můžete využít v neděli kasičky v kostele nebo bezhotovostní převod na účet uvedený v kontaktech na farních stránkách;
  • platí naše nabídka pomoci farníkům – zvláště seniorům a všem lidem nemocným nebo v karanténě např. s obstaráním věcí, nákupem apod. – je nás potřeba jen informovat.

Tento program farnosti je platný do 3. listopadu 2020.

Druh článku

Farnost