Farní ohlášky z neděle 11. 10. 2020

28. neděle v mezidobí

*      Od 12. října vláda omezuje účast na bohoslužbě v počtu maximálně 10 osob. Bohoslužby proto od pondělí upravujeme takto:

Každý den budou dvě mše sv. a to v 7.30 a v 18.00 hod.

Půl hodiny před každou bohoslužbou příležitost ke sv. zpovědi. Maximální počet účastníků deset. Z toho důvodu jsou za lavicemi na celý týden formuláře, do kterých se prosíme zapisujte, aby počet účastníků bohoslužeb nepřesáhl povolený počet.

Příští neděli bude mše svatá přenášená na webu a to od 9.00 hod. Od 10.00 do 12.00 hod. bude kostel otevřen pro osobní adoraci, sv. přijímání a příležitost ke sv. smíření.

Prosíme sledujte průběžně nástěnky a internetové stránky farnosti, protože informace se v průběhu týdne mohou měnit.

*      Setkání seniorů se vzhledem k současné situaci v měsíci říjnu nekoná.

*      Vyprávění s promítáním fotek z pěší pouti do Santiaga v úterý 13. října po večerní mši svaté se také vzhledem k aktuální situaci nekoná.

*      Náboženství pokračuje, skupina, kterou vyučuje P. Václav, se rozdělí, podrobné informace rozešle e-mailem.

 *     Výtěžek misijního jarmarku činí 23.376,- Kč. Byl zaslán na fond solidarity Korona zřízený Papežskými misijními díly na pomoc lidem, na které těžce doléhají opatření proti šíření pandemie. Děkujeme Vám všem, kteří svou štědrostí, tvořivostí a modlitbou pomáháte mírnit utrpení lidí v misijních zemích. Své příspěvky můžete zasílat celoročně – více na www.missio.cz.

*     Pamatujme na modlitbu růžence v tomto mariánském měsíci a svěřujme jí celou situaci s prosbou za ukončení hrozby.

Příloha

Druh článku

Farnost