Farní ohlášky z neděle 27.9.2020

26. neděle v mezidobí

 

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka již začala. Změny v časovém harmonogramu:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

  1. – 2. třída: úterý 16 - 16:45 hod     

3. – 5. tř.:      úterý 15:45 – 16:30 hod.

4. -  5. tř.    pondělí 15:45 – 16:30 hod

6. – 9. tř. (prima – kvarta): čtvrtek 16 – 17 hod.

Rozpisy jsou nástěnce i na internetových stránkách farnosti.

 

         *      Na svátek svatého Václava, hlavního patrona České země, proběhne v našem kostele slavnostní mše sv. v 18:00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

 

*      Magistrát města vybudoval barevné osvětlení našeho kostela. Slavnostní nasvícení kostela se bude konat  na svátek sv. Václava v pondělí 28. září ve 20.00 hod. na Kostelním náměstí. Slavnostního rozsvícení se zúčastní též primátor města PhDr. Ing. Petr Nedvědický a P. Šimáček. Zveme všechny zájemce k zúčastnění se této nevšední podívané.

 

*      V neděli 4. října při mši sv. v 10:30 hod. provede tzv. Viničnou mši ekumenická hudební skupina Jizeroš, pod vedením Barbory Štěpánkové. Jedná se o amatérskou skupinu, která ráda zpívá a svým zpěvem předává radost věřícím na Jablonecku a Liberecku. Přejeme radostné prožití mše sv. s nevšedním doprovodem.

 

*      Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsme povinni ve vnitřních prostorách nosit roušky. Platí to i pro bohoslužby. Výjimku mají děti do dvou let a osoby např. s poruchou intelektu, autisté apod.

 

*      Každý čtvrtek se koná eucharistická adorace od 17.15.

 

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16:30 hod. na faře, sál Nazaret.

 

*      Ekumenický florbal se koná pravidelně vždy v neděli v 18.00 hod. ve velké hale ZŠ Elišky Krásnohorské. Kdokoliv se může zapojit.

 

*      Kostel se pravidelně uklízí v pátek dopoledne. Budeme rádi, pokud se ke třem statečným ženám přidají další dobrovolníci.

 

*      Misijní jarmark proběhne v neděli 4. října dopoledne v našem kostele. Je to příležitost k pomoci některým misijním oblastem, které strádají v důsledku pandemie koronaviru mnohem hůře nežli my v Evropě. Papežská misijní díla se nyní snaží s finanční podporou dárců zajistit dětem alespoň jedno jídlo denně v těch zemích, kde kvůli epidemiologickým opatřením nebylo možné ani zasít.

Prosíme tedy všechny děti ve farnosti, aby se zapojily do výroby pohlednic, které budeme nabízet za dobrovolný příspěvek na pomoc těm nejpotřebnějším. Tématem kresby je "Můj oblíbený biblický citát." Prázdné pohlednice si mohou děti  vzít domů po mši sv.  při odchodu z kostela. Hotové pohledy přineste do neděle 4.10. do sakristie, farní kanceláře nebo do hodiny náboženství. 

*      Zájemci o reprezentování našeho města Ústí nad Labem na 14. diecézním fotbalovém turnaji, který se uskuteční v sobotu 10. října v Litoměřicích, ať kontaktují P. Václava do příští neděle.

 

 *     Zveme na poutavé vyprávění s promítáním fotek z pěší pouti do Santiaga v úterý 13. října po večerní mši svaté v kostele. Vyprávět bude náš katechumen Jakub Tomaštík, který tuto životní pouť vykonal v letních měsících.

 

*      Příští neděli se odpoledne setkání rodin, vzhledem k situaci, neplánujeme. Osobním iniciativám se samozřejmě meze nekladou. Příští měsíc budeme plánovat toto setkání podle momentální situace.

Druh článku

Farnost