Farní ohlášky z neděle 4.10.2020

27. neděle v mezidobí

*      "Vláda omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá."

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15.

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16:30 hod. na faře, sál Nazaret.

*      Florbal se koná pravidelně vždy v neděli v 18.00 hod. ve velké hale ZŠ Elišky Krásnohorské. Kdokoliv se může zapojit.

*      Kostel se pravidelně uklízí v pátek dopoledne. Budeme rádi, pokud se ke třem statečným ženám přidají další dobrovolníci.

*      14. diecézní fotbalový turnaj mládeže byl zrušen.

 *     Zveme na poutavé vyprávění s promítáním fotek z pěší pouti do Santiaga v úterý 13. října po večerní mši svaté v kostele. Vyprávět bude náš katechumen Jakub Tomaštík, který tuto životní pouť vykonal v letních měsících.

Příloha

Druh článku

Farnost

Klíčová slova